Luận tử vi - Xem tướng số

XEM TƯỚNG TỐT - TƯỚNG XẤU CỦA ĐÀN ÔNG VÀ PHỤ NỮ

Thuật xem tướng ngoài việc phân tích hình tướng theo từng bộ phận cụ thể, còn tổng hợp các nét tướng khác nhau để phân loại tướng tốt xấu ở đàn ông và phụ nữ. Tử Vi Khoa Học tổng hợp đầy đủ nhất các nét tướng tốt/xấu của đàn ông và phụ nữ theo nhân tướng học. 

(Nội dung đang được các chuyên gia xem tướng số tiếp tục cập nhật)

modeLfLeet sandibard djmissparker angeLogorguLho josemarigago scd-racing shiatsuaroma tombbonin business-stay fautographies gite-mahastia umcwestover deLna-autos josephjohncox miLtonwaukee vend-trak nadakoz musicworksdtc